Przekaz 1% podatku: KRS 000 000 88 43 | Nr konta: 04 1240 4807 1111 0000 5531 4309

07.12.2017

Informacja dla wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy: zakup paliw płynnych dla pojazdów niezbędnych do prowadzenia działalności Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" w Dębicy

 

15.11.2017

Zapytanie ofertowe - zakup paliw płynnych dla pojazdów niezbędnych do prowadzenia działalności Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" w Dębicy

 

08.05.2017

Informacja dla wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy: postępowania w trybie zasady konkurencyjności o udzielenie zamówienia pn. „adaptacja poddasza na mieszkania wspomagane dla osób niepełnosprawnych w budynku warsztatów terapii zajęciowej w bobrowej woli.

04.04.2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zasady konkurencyjności na adaptację poddasza na mieszkania wspomagane dla osób niepełnosprawnych w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli

04.04.2017

Informacja dla wykonawców - dotyczy: postępowania w trybie zasady konkurencyjności o udzielenie zamówienia pn. „Adaptacja poddasza na mieszkania wspomagane dla osób niepełnosprawnych w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli - szczegóły w załączniku

01.03.2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zasady konkurencyjności na adaptację poddasza na mieszkania wspomagane dla osób niepełnosprawnych w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli

 

24.11.2016

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych: 9 osobowego samochodu oraz 30 osobowego autobusu

 

Unieważnienie przetargu

 

UWAGA - Zmiana treści SIWZ

Poprawiony załącznik nr 2

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularze do wypełnienia

 

 

17.11.2016

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" zwraca się z prośbą  o przedstawienie oferty na zakup paliw płynnych dla pojazdów niezbędnych do prowadzenia działalności Stowarzyszenia.

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup paliw

Zestawienie ofert-zakup paliw

Zapytanie ofertowe 

Zapytanie ofertowe

Oferta

 

16.12.2015

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" zwraca się z prośbą  o przedstawienie oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego.

Zapytanie ofertowe

 
 
17.11.2015

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" zwraca się z prośbą  o przedstawienie oferty na zakup paliw płynnych dla pojazdów niezbędnych do prowadzenia działalności Stowarzyszenia.

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

02.10.2014r.

II Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodu o zabudowie kontenerowej.

 

 

30.09.2014r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udziale zamówienia. Dotyczy postępowania pn. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodu o zabudowie kontenerowej"

 

23.09.2014r.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na montaż systemu obserwacyjnego wraz  z rejestracją (telewizja przemysłowa) w  Zakładzie Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

 

23.09.2014r.


Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na piec do wypalania ceramiki dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

 

23.09.2014r.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” zwraca się  z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na traktorek kosiarka/ odśnieżarka dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

 

23.09.2014r.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej piłę formatową i okleiniarkę prostoliniową   dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

 

23.09.2014r.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na fotel masujący dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

 

 

23.09.2014r.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” zwraca się  z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na malowanie dachu na budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

 

 

19.09.2014r.

Przetarg nieograniczony na dostawę nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodu o zabudowie kontenerowej.

 

 
 
 
 

13.11.2013 r.

„ZAKUP PIECA KONWEKCYJNEGO 4,6 kW DLA ZAZ”

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup pieca konwekcyjnego o mocy 4,6 kW z wyposażeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

Termin składania ofert do 27 listopada 2013 r.

 

13.11.2013 r.

„ZAKUP PIECA KONWEKCYJNEGO 3,2 kW DLA ZAZ”

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup pieca konwekcyjnego o mocy 3,2 kW z wyposażeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

Termin składania ofert do 27 listopada 2013 r.

 

13.11.2013 r.

„ZAKUP URZĄDZEŃ DO SUBLIMACJI I TERMOTRANSFERU DLA ZAZ”

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup urządzeń do sublimacji oraz termotransferu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

Termin składania ofert do 27 listopada 2013 r.

 

8.11.2013 r.

„ZAKUP LASERA TNĄCO-GRAWERUJĄCEGO DLA ZAZ”

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup lasera tnąco-grawerującego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

Termin składania ofert: 11 dni roboczych od daty publikacji zapytania ofertowego.

 

14.10.2013 r.

„WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ NA TERENIE ZAZ”

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej 80b.

Termin składania ofert do 18 października 2013 r.

 

04.04.2013 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Wyboru oferty na przeprowadzenie usługi szkoleniowej SZKOLEŃ ZAWODOWYCH w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ,,Radość”  projektu pt: „Lepsze jutro. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”, PriorytetVI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie, 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

14.03.2013 r.

„ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH”

Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób  Niepełnosprawnych ’’RADOŚĆ’’ kieruje prośbę o przedstawienie oferty na prowadzenie usługi szkoleniowej - szkoleń zawodowych.

Termin składania ofert do 29 marca 2013 r.

 

22.02.2013 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Prowadzenia DORADZTWA ZAWODWOEGO I WARSZTATÓW AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ,,Radość”  projektu pt: „Lepsze jutro. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie, 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

30.01.2013 r.

„DORADZTWO ZAWODOWE I WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ”

Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ’’RADOŚĆ’’ kieruje prośbę o przedstawienie oferty na prowadzenie doradztwa zawodowego i warsztatów aktywizacji zawodowej.

Termin składania ofert do 15 lutego 2013 r.

 

12.11.2012 r.

„OBSŁUGA HOTELOWA I PIELĘGNACJA TERENOW ZIELONYCH”

Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ’’RADOŚĆ’’ kieruje prośbę o przedstawienie oferty na przeprowadzenie szkolenia.

 

23.06.2011 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w zakresie regularnego transportu podopiecznych do Ośrodka Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Korzeniowie.

 

23.05.2011 r.

Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób  Niepełnosprawnych "RADOŚĆ" kieruje prośbę o przedstawienie oferty na przeprowadzenie szkoleń, kursów kwalifikacyjnych.

 

23.05.2011 r.

Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób  Niepełnosprawnych "RADOŚĆ" kieruje prośbę o przedstawienie oferty na przeprowadzenie kursu prawa jazdy.

oferta szkoleniowa kurs prawa jazdy