Przekaz 1% podatku: KRS 000 000 88 43 | Nr konta: 04 1240 4807 1111 0000 5531 4309

WŁADZE  STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ”

na lata   2016 – 2020Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” dokonało wyboru władz Stowarzyszenia na lata  2016 – 2020

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW –  najwyższa władza Stowarzyszenia - liczy 130 członków

 2. ZARZĄD  –  organ uprawniony do reprezentacji

  1. Jan Ciołczyk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Radość

  2. Paweł Morawczyński – Z-ca Prezesa Stowarzyszenia Radość

  3. Małgorzata Kula – Sekretarz

  4. Zofia Jaworek – Skarbnik

  5. Wysowski Władysław – Członek Zarządu

 3. KOMISJA REWIZYJNA   -  organ nadzoru

  1. Krystyna Małozięć  - Przewodnicząca

  2. Jolanta Gleń   -  Z-ca Przewodniczącego

  3. Andrzej Misa   -  Sekretarz