O WTZ Dębica

     Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębicy funkcjonują od 01.07.2004 r. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" w Dębicy. W realizowanej w warsztatach rehabilitacji uczestniczy 50 osób niepełnosprawnych.


Rehabilitacja zawodowa i społeczna realizowana jest w ramach 10 pracowni:

  • aktywności społecznej i zawodowej,
  • gospodarczo-porządkowej,
  • gospodarstwa domowego,
  • multimedialno-komputerowej,
  • ogrodniczej,
  • plastycznej,
  • rękodzieła artystycznego,
  • stolarsko-remontowo-technicznej,
  • technik różnych,
  • zdobnictwa artystycznego i sztuki użytkowej.

Do dyspozycji uczestników warsztatów jest 10 terapeutów zajęciowych. Mają też oni możliwość uczestniczenia w zajęciach fizjoterapii, biblioterapii i muzykoterapii. Prowadzona jest rehabilitacja na basenie oraz poradnictwo zawodowe. Zapewniona jest  opieka medyczna i psychologiczna.

stat4u